M24

Download:


Price list
żądanie informacji

M24

Przygotowanie do pracy

  • Urządzenie może być używane, otwierane, oraz reperowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
  • Jest całkowicie zabroniona eksploatacja maszyny jeżeli jest przepełniona płynem lub w przypadku umieszczenia jej w środowisku agresywnym chemicznie, wybuchowym lub łatwopalnym. 
  • Nie należy lekceważyć zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz przepisów dotyczących higieny pracy oraz bezpieczeństwa.
  • Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne poprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dopilnować aby skrzynki z bezpiecznikami były zamknięte i uzupełnione. Należy zainstalować wyłącznik bezpieczeństwa obwodu elektrycznego.
  • Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia kontrolne oraz zabezpieczenia są w stanie nienaruszonym.

Użytkowanie

Zbiornik kondensatu jest przeznaczony do zbierania kondensatu wytworzonego przez parę, w sposób pozwalający w znaczący sposób oszczędzić wodę oraz energię elektryczną dzięki ciepłu zawartemu w kondensacie.

  • Należy połączyć maszynę do zasilania elektrycznego, zwracając uwagę na napięcie oraz częstotliwość wskazane na pokrywie zaworu termodynamicznego.
  • Połączyć rurę powrotu kondensatu poprzez 1” nakrętkę.
  • Zainstalować odprowadzenie wody 1” rurą, w przypadku potrzeby wykorzystania kondensatu.
  • Dla włąściwego funkcjonowania należy ustawić thermostat na temperaturę nie przekraczającą 60/70°C

 

 

Formularz kontaktowy

W celu otrzymania informacji lub zapytań dotyczących naszych produktów oraz naszej działalności, prosimy kontaktować się z name wypełniając poniższy formularz.

   

   

   

     

 



Prześlij


Przesyłąjąc wiadomość automatycznie akceptuję Politykę Prywatności