vapore

O ZASTOSOWANIACH PARY:

Nadrzędnym celem firmy Ghidini Benvenuto jest rozszerzenie wsparcia udzielanego klientom wszędzie tam gdzie jest wymagana para technologiczna oraz wyodrębnienie tych sektorów, które używają pary do różnych zastosowań takich jak (nawilgacanie, sterylizowanie, czyszczenie, zmiękczanie, pasteryzowanie, ogrzewanie, modelowanie) co przenosi się to na zaufanie w ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji różnego typu elektrycznie grzanych wytwornic pary, które wychodzi poza swoją historyczną funkcję wspomagania wyłącznie prasowania czy też usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Przeprowadzone badania skupiły się na formach zastosowania pary technologicznej oraz możliwościach jej wielofunkcyjnego użycia, skutkując wprowadzeniem takich modyfikacji standardowych wytwornic pary aby umożliwić uzyskanie różnego rodzaju typów pary takich jak na przykład - pary mokrej, pary suchej oraz pary o wysokiej czystości. Było to możliwe dzięki zastosowaniu w procesie produkcji STALI NIERDZEWNEJ, która wniosła olbrzymi wkład w uzyskaniu gwarantowanej jakości pary wszędzie tam gdzie wymaga się od maszyn zachowania nienagannej sterylności i higieny będących podstawowym kryterium użytkowania wytwornic pary w wielu dziedzinach.