S6000

Download:


Price list
żądanie informacji

S6000

Uruchomienie

 • Urządzenie może być używane, otwierane, oraz reperowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
 • Jest całkowicie zabroniona eksploatacja maszyny jeżeli jest przepełniona płynem lub w przypadku umieszczenia jej w środowisku agresywnym chemicznie, wybuchowym lub łatwopalnym. 
 • Nie należy lekceważyć zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz przepisów dotyczących higieny pracy oraz bezpieczeństwa.
 • Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne poprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz dopilnować aby skrzynki z bezpiecznikami były zamknięte i uzupełnione. Należy zainstalować wyłącznik bezpieczeństwa obwodu elektrycznego.
 • Należy upewnić się, że wszystkie urządzenia kontrolne oraz zabezpieczenia są w stanie nienaruszonym.

Użytkowanie

Podgrzewacz S6000 jest przeznaczony do podgrzewania pary wodnej lub sprężonego powietrza i wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła pary/sprężonego powietrza. Urządzenie jest wyposażone we włącznik oraz termostat regulujący temperaturę w zakresie od 100°C do 300°C.

 • Możliwe jest zainstalowanie urządzenia w dowolnym miejscu przepływu pary/sprężonego powietrza, jednakże zalecane jest aby umieścić je w pobliżu miejsca pracy.
 • Połączyć przewód wejściowy pary/sprężonego powietrza z nyplem o średnicy ¼” umieszczonym z boku
 • Połączyć przewód wylotowy pary/sprężonego powietrza z nyplem o średnicy ¼” umieszczonym z tyłu
 • Zwrócić uwagę na instalację elektryczną podgrzewacza sprawdzając napięcie.
 • Włączyć urządzenie za pomocą włącznika umieszczonego na froncie maszyny. W momencie wyłączenia się lampki kontrolnej, maszyna jest gotowa do eksploatacji.
 • Uruchaomienie maszyny następuje po naciśnięciu pedału.

Formularz kontaktowy

W celu otrzymania informacji lub zapytań dotyczących naszych produktów oraz naszej działalności, prosimy kontaktować się z name wypełniając poniższy formularz.

   

   

   

     

 Prześlij


Przesyłąjąc wiadomość automatycznie akceptuję Politykę Prywatności