Ghidini

Laboratoria prowadzące testy naukowe

W nauce a w szczególności w próbach laboratoryjnych, temperatura jest podstawową częścią środowiska od którego zależy sukces lub niepowodzenie prowadzonych badań. Odpowiedzią Ghidini Benvenuto jest możliwość dostarczenia wytwornic pary które utrzymają stałą temperaturę oraz poziom wilgotności w pomieszczeniu laboratoryjnym gdzie są dokonywane testy naukowe.Advised products:

The following machines can perform the application in subject, however, any different requirement as to steam production, boiler capacity and nature of components can be met.