Ghidini

Produkcja tytoniu

Produkcja tytoniu jest kompleksowym i złożonym procesem biochemicznym oraz fizycznym wynikającym z uprawy roślin i ich przetwarzaniem. Podczas procesu suszenia liści, woda jest usuwana poprzez działanie odpowiedniej temperatury oraz zawartości wilgoci w powietrzu. W tym przypadku mają zastosowanie średniej wielkości oraz duże wytwornice pary o niskim ciśnieniu wytwarzające bardzo wilgotną parę potrzebną w tym procesie.Advised products:

The following machines can perform the application in subject, however, any different requirement as to steam production, boiler capacity and nature of components can be met.