Ghidini

Czyszczenie metali

Czyszczenie metali jest złożonym procesem chemicznym polegającym na usunięciu smarów z powierzchni metalu bezpośrednio przed jego obróbką. Wytwornice pary Ghidini zostały skonstruowane aby utworzyć baterie gorącego powietrza dzięki którym oczyszcza się metal, który następnie jest czyszczony w rozpuszczalnikach.Advised products:

The following machines can perform the application in subject, however, any different requirement as to steam production, boiler capacity and nature of components can be met.