Ghidini

Sterylizacja sera oraz produktów spożywczych

Sterylizacja żywności jako proces termiczny jest zwykle używana w przemyśle spożywczym aby zapewnić ochronę produktom certyfikowanym i spowodować ich całkowite mikrobiologiczne bezpieczeństwo. Świat sterylizacji głównie zaleca stosowanie procesów o wysokiej temperaturze, które gwarantują stabilność i długotrwałe zabezpieczenie przed ryzykiem zanieczyszczeń. Wytwornice pary gwarantują zapotrzebowanie na wysoką temperaturę w której ten proces jest możliwy.Advised products:

The following machines can perform the application in subject, however, any different requirement as to steam production, boiler capacity and nature of components can be met.